Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 06:16, số lượt xem: 33

Tìm em, em đã đi xa,
đêm nghiêng gió lệch,
sương sa trắng trời.
Tiếng quay xa tắt lâu rồi,
tơ vàng bạc thếch quê người, người ơi.