Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2021 05:58, số lượt xem: 37

Quê cũ lưu ký ức,
lá xanh mong ngóng cội về.
Tình xưa ghim đáy ngực,
sợi buồn giăng mắc người đi.