Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 07:54

Bàn chân chưa mỏi,
khao khát tràn tim.
Danh vọng chưa chìm,
lao đao cạn óc.