Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:40, số lượt xem: 46

Ước gì trở lại làng quê cũ,
xoè ngón năm gian dựng lại nhà.
Ngả thân bắc nhịp cầu lên núi,
kịp đón em về với chốn xưa.