Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/09/2022 15:59

Gót chân son bước nơi Hà Khẩu
Vẫn dấu còn nguyên bãi Phúc Tân
Sao dáng kiều thơm kinh đô cũ
Để rách sông Tô áo tứ thân.