Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:08, số lượt xem: 28

Có biết thời gian từng giọt rụng,
một kiếp vô thường choán cõi sinh?
Dẫu có đam mê, đời thực tướng,
cũng dạt về nơi bãi cuối cùng!