Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 07:45, số lượt xem: 44

Sinh tử hai đầu chuông vọng,
băn khoăn chi nẻo đường về?
Lẽ nào còn mong ai ngóng,
dùng dằng chưa xuồng bến Mê?