Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/04/2021 06:46, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/11/2021 11:12

Dù cho tóc đã phù vân.
Dù cho mắt đã mấy lần rơi sương.
Dù cho một chốn bốn phương..
Dù cho bụi đã phủ chương sách buồn.
Thì tim vẫn rộn trống trường,
chân nhanh đến lớp như đương học trò.


Thanh Trì 2021