Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2021 06:46, số lượt xem: 81

Dù cho tóc đã phù vân.
Dù cho lệ đã mấy lần rơi sương.
Dù cho đã lặng trống trường.
Dù cho rêu đã phong chương sách buồn.

Thanh Trì 2021