Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 22/03/2021 16:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 09:31

Lòng người đầy bất ổn,
em mỗi bước mỗi lo.
Nhưng dòng đời lôi cuốn,
bởi có anh trên đò.


Năm 2019