Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:21, số lượt xem: 142

Lòng người đầy bất ổn,
em mỗi bước mỗi lo.
Nhưng dòng đời lôi cuốn,
bởi có anh trên đò.

Năm 2019