Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 08:58, số lượt xem: 56

Đi mãi mà không đến.
Đột nhiên gặp cuối đường,
một bóng người xuất hiên,
cho quyển sách màu hồng.
Lật tìm các trang viết,
trang nào cũng trống không