Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:25, số lượt xem: 47

Con tằm khi nhả hết tơ,
lòng vàng vắt kiệt, thân xơ xác rồi.
Đẹp xinh nhờ lụa, người ơi,
mấy ai biết được một đời tằm đau!