Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/04/2021 15:02, số lượt xem: 78

Thuở ấy mái trường chung mấy huyện,
lớp chung bàn học lại chung ngồi.
Cuối năm xa lớp chung lưu luyến,
trăm năm nào biết có chung đôi?

Vĩnh Lộc 1964