Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2021 06:05, số lượt xem: 48

Ta biết em đi không trở lại,
yêu ghen, thương giận, chết lâu rồi.
Bây giờ nhận biết đời ngang trái,
chung tình chỉ bóng vời ta thôi.