Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 07:40

Con đường nào ngắn nhất,
cho tôi về ngày xưa.
Mảnh đất nào xin được,
cho tôi thành người quê.