Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2021 06:18, số lượt xem: 65

Mây trôi mang gió cùng trôi,
sông xuôi mang cả thuyền xuôi theo dòng.
Người ơi cho em đi cùng.
"đói no em chịu, lành lùng em cam."