Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 07:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/12/2022 14:56

Chưa ngồi đã bật dậy
Ngõ tre khách nhắc hoài
Đĩa đèn khô cạn đáy
Sân khuya mưa rơi đầy
Đợi mãi anh không lại
Lệ tràn trôi vai gầy
Giận con chim mách lẻo
Gọi lừa ta suốt ngày