Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 07:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/05/2021 07:04, số lượt xem: 78

Em đi trăng gẫy làm đôi,
mưa tuôn nửa đoạn, nắng phơi nửa đường.
Anh đi chia nửa đoạn trường,
nửa nhớ anh giữ, nửa thương em cầm.
Phần chung còn lại nửa rằm,
nếu đem chia hết, cầm bằng không nhau.