Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:26, số lượt xem: 34

Người đi chia đường cách biệt,
dồn tim máu ứa hai nơi.
Mắt uồng hình nhau đến chật
ép dòng nước mắt tràn môi