Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 16:03, số lượt xem: 55

Chiều nay ướt bốn chân trời,
heo heo gió lạnh,rơi rơi mưa buồn...
Hoàng hôn lại nhớ hoang hôn,
nơi xa không biết có buồn hay không?

Quảng Bình chiều 19-11-1972.