Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 06:20, số lượt xem: 59

Chiều nay con về thăm mẹ,
Chẹ Sơn lạnh bước sương rơi.
Chân mộ cỏ xanh tiếng dế,
trăng mòn Phong Ý mẹ ơi!