Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 19:45

Nhện võng ru con trước ngõ
Chuồn chuồn kim khâu áo gió vào thu
Vạt nắng nghiêng chiều vào cửa
Em ngồi hiên đếm lá tự bao giờ.