Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2021 06:20, số lượt xem: 36

Chiều tà vời vợi ráng son,
Con bò rống bạn đang còn mải ăn.
Sân ai ruồm ruộm nong tằm,
lòng ai giăng mắc mấy lần vương tơ.