Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2021 06:35, số lượt xem: 45

Chiều nay anh trở lại,
trời tím như trời tím hôm nào.
Em đi không lời gửi,
dậu mùng tơi xanh buốt bờ rào.