Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2021 06:39, số lượt xem: 56

Dùng dằng chiều chẳng về đêm,
Trăng lên cũng mặc trăng lên, vẫn chiều.
Sương dăng như bỏ bùa yêu,
Chập chờn bóng rải cầu kiều đón nhau.
Hoàng hôn rớt lại ít nhiều,
đủ cho đôi lứa nói điều tương tư.

Thanh Trì 6/2020