Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/04/2021 06:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/10/2021 08:37

Hoàng Giang chiều vắng không người đợi,
con đò rời bến bỏ lại tôi.
Chợt nghe Nghĩa Dũng chuông buồn dội,
chắc có người đi cõi khác rồi.


2/1978