Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 06:52, số lượt xem: 66

Hoàng Giang chiều vắng không người đợi,
con đò rời bến bỏ lại tôi.
Chợt nghe Nghĩa Dũng chuông buồn dội,
chắc có người đi cõi khác rồi.

2/1978