Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:18

Hối hả chuông Nghĩa Dũng,
dồn chiều xuống Cẩm Phong.
Nôn nao mõ chùa Chặng,
gọi đò sang Hoàng Giang.