Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2021 06:17, số lượt xem: 43

Ôi chiếc lá cuối cùng,
rùng mình cơn gió lạnh.
Có cách nào giữ được ,
cho lá đừng rơi không?