Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2021 09:36, số lượt xem: 68

Anh đang trong giấc chiêm bao,
thấy em đứng tựa bờ rào, đợi anh.
Hoàng hôn đỏ rực góc vườn.
hàng cau lặng đứng, chờ cơn gió nồm.
Bếp nhà ai đã thơm cơm.
sân nhà ai đã tiếng đàn ngân lên...
Thế rồi trời trút mưa đêm,
sông nghiêng, nước ngập, lũ lên ào ào.
Anh từ trong giấc chiên bao,
vội vàng ra tận bờ rào đón em.
Nước dâng lênh láng mặt thềm,
vừa khi anh kịp đưa em về nhà.
Chiêm bao ướt sũng trong mưa,
hụt chân, tay với dậu thưa theo dòng.
Ời ời gọi giữa mênh mông,
thầm mừng, lũ đến em không việc gì.

9/ 2007