Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 06:35, số lượt xem: 66

Mây biếc Cửa Hà quàng lưng núi,
dòng xanh sông Mã vắt ngang trời.
Tiếng chuông Nghĩa Dũng cao vời vợi,
phố chợ Cẩm Phong chật kín người.

2/ 2017