Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2021 07:42, số lượt xem: 58

Nơi ta ngồi ở chốn này,
còn một chỗ trống có ai lên ngồi?
Muốn lên thì tự lên thôi,
không lên cũng chẳng ai mời ai lên.
Trên này không phải cõi tiên,
cũng không phải cõi buồn phiền thế nhân.
cũng không phải cõi cơ hàn,
cũng không phải cõi bạc tiền trời cho.
Trên này la cõi hư vô.
Mênh mông không bến không bờ, mênh mông,
Cõi náy vô thuỷ vô chung,
còn một chỗ trống để không ai ngồi.