Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:24, số lượt xem: 33

Tình ai sâu thăm thẳm,
cũng cạn dòng trăm năm!
Đường ai đi ngàn dặm,
cũng chỉ trăng một rằm.