Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/03/2023 15:39

Em vô định
Anh vô phương
Thương không bến
Nhớ không bờ
Yêu nhau từ thuở ấu thơ
Hoa non nỏ gặp
Cội già bạt tin
Chỉ nghe trong trái tim mình
Tiếng ai thẳng thốt bến Đình gọi ai.