Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/08/2022 19:27

Sao trời xa lắc,
đom đóm góc sân.
Niềm riêng chỉ dám ước thầm,
buồn vui nhấp nháy lúc gần lúc xa.