Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/02/2022 06:59

Nếu tàn trăng đêm đợi,
nếu hết tháng năm chờ;
Đời chỉ còn bến cuối,
tình chỉ còn hoang vu.