Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:23, số lượt xem: 41

Nước tuột bàn tay ngày tháng rụng,
nỗi buồn quá vãng đọng đầy môi.
Em đi bữa ấy anh chết mộng,
thân chỉ là thân xác giữa đời.