Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2021 06:03, số lượt xem: 34

Chẳng phải cành sen quên áo...
Chẳng phải bờ ao quên chào...
Chẳng phải tay hờ chéo áo...
Chẳng  phải mắt vờ không nhau...
Thế mà nguyện cả kiếp sau đợi người.