Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:31, số lượt xem: 30

Chẳng lẽ buồn trong mộng
theo nhau hết một đời?
Chẳng lẽ duyên không tới,
xa nhau trọn kiếp người?

Thanh Trì 2020