Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:22, số lượt xem: 43

Chẳng có gì trường tại,
Giữa thời gian không cùng.
Chẳng có gì ở mãi,
giữa cõi đời mong manh.