Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:19, số lượt xem: 38

Một trưa nào tĩnh lặng,
ngồi thắp trắng thời gian.
Như một người tri mệnh,
chẳng tưởng vọng gì hơn.
Lòng như mây trôi chậm,
về cuối chốn vô thường!