Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2021 06:16, số lượt xem: 36

Chắc chẳng gì với anh,
nếu khi em đã chết.
Chắc chẳng còn là em,
khi anh yêu kẻ khác.