Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:13, số lượt xem: 37

Giá như sông vẫn xanh màu gọi,
chắc hẳn là trăng đã đến soi!
Giá như em vẫn đang chờ đợi,
chắc hẳn là anh đã đến rồi!