Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 10:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 09:44

Gối đầu lên hy vọng, chắc gì mối tình đầu!
Thầm thì về dĩ vãng, chắc gì có kiếp sau?
Chậm dần chân ngõ vắng, chắc gì người đi sau!
Mây đầy trời trĩu nặng, chắc gì đã mưa lâu?
Thu vừa về giữa tháng, chắc gì rằm đã thâu!
Cơi trầu anh vừa dạm, chắc gì em đã dâu?