Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/09/2022 08:07

Bến đá lấp lim nỗi nhớ
Gốc đa bám rễ niềm mong
Gió nồm thơm từng hơi thở
Rạ rơm quấn quýt hương lòng.