Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 06:54

Nhìn đá với đá,
ôm nhau không rời.
Chạnh lòng tự hỏi,
bao giờ người ơi.