Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2021 06:39, số lượt xem: 53

Lòng ta như cánh cửa,
mở chờ em quay về.
Tình em như gió trở,
chưa vào nhà đã đi.