Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 04/05/2021 20:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 20:44

Lá rụng đầy thu ướt
bóng cũng lặng im thinh.
Quê nhà chưa về  kịp,
gặp sao được chính mình?