Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm kia 20:29, số lượt xem: 23

Lá rụng đầy thu ướt
bóng cũng lặng im thinh.
Quê nhà chưa về  kịp,
gặp sao được chính mình?